พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 632

DSC 0457

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รร.สท.ศสท.กส.ทบ. จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวน และพนักงานราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ของ ศสท.กส.ทบ. จำนวน 16  นาย ณ รร.สท.ศสท.ฯ โดยมี ผบ.ศสท.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธี