พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 183

256004200005

วันที่ 20 เมษายน 60 รร.สท.ศสท.ฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทบ.