Copyright 2023 - โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
"ในหลวงของเรา" หนึ่งในพระราชดำริ หญ้าแฝก
โครงการชั่งหัวมัน

 ลำดับ รายนาม  รูปภาพ รับตำแหน่ง 
1 พันโทพูนศักดิ์  คำศรี    25 เม.ย.49 ถึง 1 ก.พ.53
พันโทเทอดพงศ์  กลันทะกะสุวรรณ     8 มี.ค. 53 ถึง 24 ต.ค. 55
พันโทโกศล  การินทร์รัตน์     25 ต.ค. 55 ถึง 5 ก.ย. 59
4 พันเอกสุรพงษ์  สิริสิทธินันท์   12 ม.ค. 59 ถึง 3 พ.ย. 60 
 พันเอกจิรพงษ  แจ่มจรรยา mdc02 3 พ.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน 

 

"สุนัขทหาร" สุนัขทหาร... สุนัขรักชาติ
ตูบผู้พิทักษ์นักรบสี่ขา

"สุนัขหน้าที่รักษาความปลอดภัย" สุนัขหน้าที่พิเศษ (สตย.)
สุนัขยุทธวิธี