พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 966

open111

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศสท.กส.ทบ. จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร รุ่นที่ ๑๑๑ (๒/๖๒) โดยมี จก.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศสท.กส.ทบ.