พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 820

c110

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๒ พ.อ.พนาเวศ จันทรังษี รอง จก.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหารรุ่นที่ ๑๑๐  พร้อมประดับเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถ การใช้สุนัขทหาร และมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ณ สโมสรนายทหาร ศสท.ฯ