พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 827

Untitled

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ พ.อ. วิชัย ธารีฉัตร รอง จก.กส.ทบ.(๑) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล (สุนัข) รุ่นที่ ๒๐ ณ สโมสรนายทหาร ศสท.