พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 1742

DSC 0277

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ศสท.กส.ทบ. จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ผู้บังคับสุนัขทหาร รุ่นที่ ๑๐๙ (๒/๖๑) โดยมี ผบ.ศสท.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศสท.กส.ทบ.