พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 1796

DSC 0984

 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศสท.กส.ทบ. จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ฝึกทบทวนสุนัขทหารทุกหน้าที่ โดยมี รอง จก.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศสท.กส.ทบ.