พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 1789

DSC 0146

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ศสท.กส.ทบ. จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ (สุนัข) รุ่นที่ ๓๐ โดยมี จก.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศสท.กส.ทบ.